GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

GRUPA GEOLOGICZNA S.C. Wykonujemy badania gruntów potrzebne do realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Przygotowujemy projekty budownictwa liniowego i kubaturowego, które obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz obiektów takich jak biurowce, centra handlowe, szkoły. Nasi geolodzy posiadają uprawnienia...
Read More of GRUPA GEOLOGICZNA S.C.