Różana

Różana Grupa Złoty Widok to nowatorski projekt biznesowy skoncentrowany na wyszukiwaniu i restaurowaniu obiektów turystycznych w bardzo atrakcyjnych miejscach. Grupa stara się zajmować nieruchomościami posiadającymi duży potencjał rozbudowy i adaptacyjny na potrzeby turystyczne. Dzięki temu dawne, często...
Read More of Różana