Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego

Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego DCHR mieści się we Wrocławiu i oferuje wsparcie organizacyjne, logistyczne i lokalowe dla rynku rolno-spożywczego w regionie. Z tego powodu oferuje szeroki wybór powierzchni magazynowych przeznaczonych do przechowywania żywności. produkty rolne mogą być tu składowane z zachowaniem wszelkich norm i przepisów...
Read More of Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego